Kryspin i Kryspinian

Opublikowano October 25, 2013 przez   ·   Brak Komentarzy

Kryspin i Kryspinian ur. w Rzymie, zm. ok. 286 w Soissons – bracia rodzeni, męczennicy i święci Kościoła katolickiego oraz prawosławnego.

Żywot świętych

Bracia pochodzili ze znakomitego rodu rzymskiego. Według tradycji chrześcijańskiej udali się w połowie III wieku z Rzymu do Galii, gdzie w dzisiejszym Soissons zajmowali się szewstwem i zasłużyli się zarówno szerzeniem chrześcijaństwa, jak i uczynkami dobroczynnymi. Miłosierdzie ich było tak wielkie, że, jak głosi legenda, kradli skóry, aby biednym rozdawać obuwie darmo. Oskarżeni przed cesarzem Maksymianem Herkuliuszem zostali skazani na śmierć w męczarniach (286).

Swego czasu dobrodziejstwa dokonywane kosztem innych nazywano kryspinadami.
Patronat

W VI wieku wzniesiono na ich cześć wielki kościół w Soissons i uznano ich za patronów szewców i tkaczy.

Patroni ludzi noszących ubrania skórzane

Święci ci, mimo iż usunięci z katolickiej liturgii (1969)[1], są wciąż celebrowani w wielu kościołach anglikańskich. Jako przykład niech posłuży nabożeństwo odprawione 28 października 2007 w Toronto w Kościele Anglikańskim Św. Piotra, uświęcające tę parę świętych poprzez nabożeństwo dla ludzi ubranych w skórę. Pierwsze nabożeństwo wyłącznie dla motocyklistów i ludzi noszących skórzany buty typu “glany”, skórzane spodnie i kurtki lub inne ubiory (dla mody czy innych względów) zostało odprawione przez pastora-gościa Harolda Jenkinsa.

“Mamy nadzieję, iż będzie to pierwsza z wielu takich mszy oraz ufamy, że ten kościół stanie się kościołem dla “skórzanej społeczności”, z którym się ona będzie identyfikować” – powiedziała Judy Herron-Graham, prezbiter w St Peter’s w Toronto w Kanadzie.

“Mamy ludzi z wszystkich warstw społecznych ze względu na dochód i narodowość, każdej orientacji, jakichkolwiek można sobie wyobrazić” oraz “Jesteśmy grupą o bardzo otwartym charakterze” – powiedział ks. Jan Jenkins, (FSSPX), kapłan katolicki.
Dzień obchodów

Wspomnienie liturgiczne świętych męczenników obchodzone jest w Kościele katolickim 25 października.

Cerkiew prawosławna wspomina braci 25 października/7 listopada, tj. 7 listopada według kalendarza gregoriańskiego.

Komentarze czytelników (0)
Free WordPress Theme
WordPress Themes