Jan Wojciech Balicki

Opublikowano October 24, 2013 przez   ·   Brak Komentarzy

Jan Wojciech Balicki ur. 25 stycznia 1869 w Staromieściu, zm. 15 marca 1948 w Przemyślu — polski duchowny katolicki (prezbiter), teolog dogmatyczny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ceniony spowiednik i kierownik duchowy, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Biografia

Był synem Mikołaja, dróżnika kolejowego i Katarzyny z domu Saterlack. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie w 1892 roku, był wikariuszem w parafii Polna, gdzie pracował 15 miesięcy, a następnie kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (1893-1897), gdzie uzyskał baka-laureat z filozofii i prawa kanonicznego, oraz doktorat z teologii. Po powrocie do kraju wykładał w przemyskim seminarium teologię dogmatyczną, pełnił funkcję prefekta, wicedyrektora, a na koniec rektora (1928). Po rezygnacji ze stanowiska rektora podyktowanej złym stanem zdrowia, pozostał na uczelni jako spowiednik. Umarł po ciężkiej chorobie.

W 1975 roku kardynał Karol Wojtyła pisał o nim:
W czasach, gdy Kościół poszukuje nowych wzorów duchowości dla kapłana diecezjalnego w sytuacji, gdy wśród samych kapłanów zdarzają się kontestacje, niewierności oraz tendencje, by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych, sługa Boży może być przedstawiony jako model życia kapłańskiego. W osobie ks. Balickiego kapłani mogą znaleźć wzór, w jaki sposób połączyć działalność duszpasterską z codzienną kontemplacją tajemnicy Boga.

Komentarze czytelników (0)
WordPress主题
Free WordPress Theme