Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Opublikowano October 2, 2013 przez   ·   Brak Komentarzy

Święto obchodzone corocznie 2 października, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku.
Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do obchodów Dnia w celu szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację.
Rezolucja ma swoje podłoże w Deklaracji przyjętej podczas „Międzynarodowej Konferencji na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy – Filozofia Gandhiego w XXI wieku”.

Komentarze czytelników (0)
Free WordPress Themes
Free WordPress Themes