Polska

III rozbiór Polski

acheter viagra III rozbiór Polski (1795) – ostatni z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII w. Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej

Czytaj więcej »

Dalsze Polska

Unia mielnicka

Unia mielnicka rzadziej nazywana piotrkowsko-mielnicką, unia polsko-litewska zawarta w Piotrkowie 3 października 1501 r. i zatwierdzona przez Aleksandra Jagiellończyka 23 października 1501 roku w Mielniku.

Czytaj więcej »

Bitwa pod Laskami i Anielinem

Bitwa pod Laskami i Anielinem – bitwa I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskliego stoczona w dniach 22-26 października 1914 roku pod Anielinem (obecnie Anielówka) i Laskami koło Pionek, ...

Bitwa pod Bukowem

Bitwa pod Bukowem na Wołoszczyźnie miała miejsce 20 października 1600 roku podczas wyprawy Jana Zamoyskiego do Mołdawii i Wołoszczyzny przeciwko Michałowi Walecznemu. Wstęp Wyprawę Zamoyskiego sprowokowało obalenie przez Michała Walecznego przychylnego Rzeczypospolitej ...

Bitwa pod Cecorą

Bitwa pod Cecorą miała miejsce 19-20 października 1595 roku podczas wyprawy Zamoyskiego do Mołdawii. Latem 1595 roku armia koronna (około 5000 jazdy, 2300 piechoty i kilka dział) dowodzona przez hetmana wielkiego ...

Pokój w Żurawnie

Pokój w Żurawnie – traktat pokojowy zawarty 17 października 1676 roku w Żurawnie pomiędzy Polską a Turcją, dzięki któremu Polska odzyskała część utraconych ziem Podola i Ukrainy (bez Kamieńca Podolskiego; ...

Mała Konstytucja

Mała Konstytucja z 1992 – Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Uchwalona przez Sejm ...

Bunt Żeligowskiego

Bunt Żeligowskiego – operacja wojskowa, przeprowadzona w październiku 1920, podczas której generał Lucjan Żeligowski, upozorowawszy niesubordynację wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i jego okolice, proklamując powstanie Litwy Środkowej, ...

Bitwa pod Prostkami

Bitwa pod Prostkami rozegrała się w pobliżu miejscowości Prostki w dzisiejszym powiecie ełckim, dnia 8 października 1656 r. pomiędzy sprzymierzonymi wojskami Rzeczypospolitej i Tatarów pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Wincentego ...

Bitwa pod Niemirowem

Bitwa pod Niemirowem miała miejsce 7-8 października 1672 podczas wyprawy Sobieskiego na czambuły w ramach wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Po kilkugodzinnym odpoczynku pod Narolem jazda hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego ruszyła 7 ...

Next Page »
Free WordPress Theme