Świat

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Święto obchodzone corocznie 2 października, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku. Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe

Czytaj więcej »

Dalsze Świat

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Weboy